Onderzoeksite
Image default
Banen en opleidingen

Als docent reflecteren met leerlingen

Toen je vroeger klein had en in het vriendenboekje van je vrienden en vriendinnen mocht schrijven, werd er altijd gevraagd naar wat je graag zou willen worden als je later groot bent. Sommige mensen schreven daar dan: prinses, mega mindy of een sprookjesfiguur op, terwijl anderen echte beroepen omschreven, zoals dokter of docent. Sommige dromen vervliegen, terwijl voor andere kinderen dromen in hun hoofden blijven hangen en deze ook nog eens op latere leeftijd uit mogen komen. Wanneer de opleiding afgerond is en je al een paar jaar werkzaam bent als docent, wil je misschien wel eens wat verdieping en denk dan eens aan een docent als coach.

De juiste vragen stellen

Door gebruik te maken van vragen uit de verschillende categorieën, kun je je leerlingen coachen door de juiste vragen te stellen, zodat zij op een andere manier naar hun kunnen gaan kijken. De vragen uit de eerste categorie betreffen dan ook de vragen die informatief zijn. Deze vragen kun je herkennen, omdat ze beginnen met een werkwoord. De vragen uit de tweede categorie betreffen denkvragen, deze gaan dan vaak over de inhoud van hetgeen waar de leerlingen mee bezig zijn en hoe zij hierbij gekomen zijn, bijvoorbeeld. Categorie 3 vragen gaan voornamelijk over hun eigen kwaliteiten en over hoe zij stof leren.

Wat is het doel van deze vragen?

De drie genoemde categorieën vragen, zouden een deur moeten openen voor het geven van feedback van de leerling op zichzelf, maar ook voor het moment waar een docent feedback kan geven op de leerling en op een subtiele wijze aan kan geven hoe de docent dingen graag zou willen zien in een ideale situatie. Op dit moment kan er dan ook hulp geboden worden aan de leerling die niet weet hoe hij of zij iets het beste aan kan pakken of hulp bij het verbeteren van de verbeterpunten uiteraard.

Waarom is reflectie zo belangrijk?

Door een leerling te laten reflecteren op zijn of haar eigen werk, wordt de leerling nog beter bewust van het eigen kunnen en leert een leerling waar hij of zij nou echt goed in is en op deze manier zal hier zelfvertrouwen kunnen groeien. Door samen op een rustige manier te kijken naar de verbeterpunten, wordt het een interessante uitdaging voor het kind om hier ook daadwerkelijk verbetering te kunnen laten zien, omdat het niet langer als iets negatiefs benaderd wordt, maar als een trapje waar hij of zij nog een trede omhoog zou kunnen stappen door de juiste methode aan te pakken.