Onderzoeksite
Image default
Onderwijs

Schakel een ervaren examenbureau in voor uw examens

Bent u werkzaam op het middelbaar beroepsonderwijs en komen er weer examens aan? Schakel dan een gespecialiseerd examenbureau voor het verzorgen van het gehele afnametraject. Op het mbo is het verplicht om een aantal examens af te nemen. Voorbeelden hiervan zijn de examens voor rekenen en Nederlands. Voor de leerlingen op niveau 4 is ook Engels een verplicht examen. Het verzorgen van examens is een hele klus en er moet aan veel dingen gedacht worden om de leerlingen hun examens te kunnen laten maken. Denkt u hierbij aan facilitaire voorzieningen, zoals bekwame surveillanten, maar ook een professionele examenlocatie. Hiervoor kunt u terecht bij een gespecialiseerd examenbureau, zoals Eureka Examens.

Maak gebruik van een aangename examenlocatie

Heeft u zelf geen geschikte locatie voor de examens of bent u op zoek naar een goede locatie buiten uw school? Examenbureau Eureka Examens heeft in diverse steden examenlocaties die u kunt gebruiken voor uw examens. Voor de leerlingen die de examens maken, is het van groot belang dat zij in een rustige omgeving en onder goede omstandigheden kunnen werken. Bij Eureka Examens zijn alle examenlocaties zorgvuldig uitgekozen en ingericht. In heel Nederland zijn er verschillende locaties te vinden. Zo kunt u onder andere gebruikmaken van een examenlocatie in Breda, Dordrecht, Zwolle, Terneuzen en Hengelo. Alle locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer én met de auto.

Kies ook voor digitaal toetsen

Tegenwoordig kiezen steeds meer scholen voor digitaal toetsen. Dit komt omdat digital examineren flexibel, veilig en efficiënt is. Examenbureau Eureka Examens biedt veilige software aan voor digitaal toetsen. Hierbij kan gekozen worden voor open vragen en meerkeuzevragen, maar ook voor sorteervragen, hotspotvragen en cases. Waar op papier veelal dezelfde toetsen gemaakt worden, is het bij digitaal toetsen mogelijk om telkens een andere toets aan de bieden. Natuurlijk is dezelfde toets ook mogelijk. Met digitaal toetsen hebben leraren ook geen onnodig grote stapel papier bij zich en wordt alles gedigitaliseerd.