Onderzoeksite
Image default
Zakelijk

Loopbaanontwikkeling en outplacement

Amsterdam, 5 mei 2020

Loopbaanontwikkeling tijdens een outplacementtraject? Wat is dat precies? Bij loopbaanontwikkeling gaat het om het ontwikkelen van loopbanen. Het ontwikkelen van loopbanen die voldoen aan de behoeften en mogelijkheden van zowel de medewerker als van de nieuwe of huidige werkgever. Een beleid dat zich richt op de ontwikkeling van de medeweker is voor een organisatie die flexibel wil zijn en in wil kunnen spelen op verandering een noodzakelijke investering in de toekomst.

Bij loopbaanontwikkeling kan het gaan om zowel verticale- als horizontale doorstroom. Daarnaast kan het ook gaan om interne of externe doorstroming, waarbij gedacht kan worden aan overplaatsing, job-rotation of outplacement.

Een belangrijke voorwaarde voor loopbaanontwikkeling is dat de functieprofielen bekend en inzichtelijk zijn en dat er een personeelsplanning aanwezig is.

Een outplacement bureau kan hierbij helpen door:

–      een loopbaanbeleid te ontwikkelen;

–      een Persoonlijk Ontwikkelingsplan ontwikkelen, beter bekend als POP;

–      het management ondersteunen in het houden van loopbaan­gesprekken;

–      medewerkers begeleiden in het tot stand komen van het ontwikkelingstraject;

–      het ontwikkelingstraject voor de relevantie functies voor de werkgever inzichtelijk maken, eventueel gekoppeld aan de gewenste opleiding, training of coaching;

–      de medewerker bemiddelen en begeleiden naar een nieuwe baan bij een andere werkgever.

Organisatieveranderingen en reorganisaties

Een outplacement bureau kan veelal ook helpen bij een reorganisatie of met het doorvoeren van organisatieveranderingen.

Als organisatie is continue een afstemming nodig tussen de diverse belangen, behoeften en mogelijkheden die er binnen het organisatieverband bestaan. In dit proces zullen voortdurend organisatieveranderingen noodzakelijk zijn.

Om veranderingen te bewerkstelligen is het van belang dat medewerkers gemotiveerd zijn. Belangrijk is om snel knelpunten en mogelijkheden te inventariseren ter ondersteuning bij het ontwikkelen, realiseren en evalueren van de noodzakelijke veranderingen.

In het veranderingsproces is het als organisatie van belang om een gesprekspartner te hebben die kan adviseren, bemiddelen en het proces kan begeleiden. Een outplacement bureau kan de rol van adviseur en/of procesbegeleider invullen of bemiddelen van conflicten.

https://www.outplacementbureau.nl