Onderzoeksite
Bedrijven

Asset management software: meer praktisch nut en efficiëntie voor jouw onderneming

 

 

De technologische vooruitgang heeft managers meer mogelijkheden gebracht. Automatisering wordt een belangrijke oplossing om betere resultaten te bereiken, efficiënter te werken en fouten en tijd voor elke taak te beperken. Daarom is het belangrijk dat bedrijven er attent op zijn om intelligente oplossingen in de werkomgeving te implementeren en daarna betere resultaten te boeken.

 

Een van de te gebruiken oplossingen is een asset management software. Lees verder en leer de belangrijkste voordelen van dit hulpmiddel kennen!

 

 

Wat is een asset management software?

Een asset management software is gericht op bedrijven die met machines werken, om dit type onderhoud te stimuleren ten koste van het correctieve onderhoud. Aldus kunnen deze processen beter worden beheerd en gecontroleerd, mislukkingen en fouten worden voorkomen, betere resultaten worden bereikt en de normale productiviteit van de organisatie worden verzekerd.

 

 

Wat zijn de toepassingen van een software van deze aard?

Een asset management software beschikt over operationele modules en vooral over toepassingen die belangrijke taken op dit gebied automatiseren. Men kan in de lijst van functionaliteiten opnemen:

 

– Gesystematiseerde modules voor activaregisters;

– Verslagen van industriële installaties en werkorders;

– Onderhouds inventaris;

– Database en informatie voor de onderhoudsploeg;

– Specifieke schema’s voor het uitvoeren van preventief onderhoud;

– Registratie van de vastgestelde periodiciteit voor het uitvoeren van preventieve acties;

– Registratie van leveranciers en klanten;

– Genereren van analyse rapporten over de onderhoudsbeurten.

 

Wat zijn de voordelen van het gebruik van dergelijke software in jouw bedrijf?

 

1. Kostenverlaging

Wanneer het systeem het preventieve onderhoud optimaliseert, kunnen de kosten aanzienlijk worden verlaagd. Het is immers beter enkele versleten punten op te lossen dan een totaal defect. Bovendien leggen apparaten en machines die defect raken de hele productielijn lam, wat afhankelijk van de stilstandtijd tot aanzienlijke productieverliezen leidt.

 

 

2. Meer controle over uptime

Aangezien een specifieke software voor preventieve onderhoudscontrole helpt om verliezen en breuken te voorkomen, is er een vermindering van het aantal plotselinge stops, waardoor de nuttige levensduur van de apparatuur toeneemt. Hierdoor kan ook de productiestroom altijd hoog worden gehouden, zonder dat de productie aanzienlijk daalt.

 

 

3. Beter verbruik van materialen

Door een betere controle op het preventieve onderhoud dat door het gebruik van het geautomatiseerde systeem wordt gegenereerd, is er een groter bewustzijn van de materialen die in de produktie routines worden gebruikt, van mogelijke verspilling en is het gemakkelijker manieren te vinden om deze aspecten te verbeteren.

 

 

4. Centralisatie van informatie

Via jouw eigen systeem kunt je alle informatie met betrekking tot onderhoud centraliseren: wanneer het moet worden uitgevoerd, de gebruikte materialen, wat het beste moment is om de interne productie niet te schaden, de vakmensen die de leiding hebben, of het onderhoud al dan niet is uitgevoerd en of er zich tijdens het proces problemen hebben voorgedaan.

 

Mocht het nodig zijn, dan kunt je de informatie snel in één enkel systeem controleren, waardoor problemen snel kunnen worden opgelost en belangrijke gegevens kunnen worden gecontroleerd.